vypravěč úchylných povídek

Rád tvořím a mám bujnou fantazii, takže je jasné, že prostě musím psát povídky. Bohužel to má svá úskalí, kvůli kterým je má tvorba velmi řídká a nepravidelná: Jen sexuální představy si najdou čtenáře, a má tedy cenu je sepsat. U některých představ se až zacyklím a stále je měním, upravuji, doplňuji, aby byl zážitek dokonalý, a je pak těžké vybrat jednu linii pro sepsání. A v neposlední řadě ne vždy je fantazie dostatečně unikátní, nepodobná žádné předešlé povídce.

Proč je tedy vůbec sepisuji? Pro sebe, abych ukojil svou potřebu tvořit a někdy abych právě opustil zacyklenou v představu. Ale také abych sdílel své fantazie jiným jako inspiraci. Někdy je pošlu svým subíkům, někdy dominantům či kamarádům, a nejednou mě překvapil i Master Drex akcí nečekaně podobnou mé povídce.

No, než začnete číst, doplním, že někdy jsou čirá fantazie k sebeuspokojení, někdy účelová inspirace doufající v naplnění. Někdy jsou inspirované fotku či zmínkou, jindy vlastním zážitkem k dotažení snu. Výjimečně jsou přímo založené na mé zkušenosti, ale pak je to jasně zmíněné. V opačném případě mi raději nepřipisujte nic, co se v povídkách děje.

Všechny mé povídky a články si můžete přečíst zde:

igamenir.net/tvorba