Výrazy Pup-Play

Psáno pro Jsem-Pes.cz

Česká komunita pejsků není příliš obsáhlá a ustálená a čeští pejskové se v Čechách nemají kam uchýlit. Platí tedy, že nejvhodnějším místem jsou zahraniční servery, kde ale může být na překážku jazyková bariéra. Stejně tak platí, že čím menší je lokální komunita, tím blíže má ke globální komunitě, což s sebou přináší i mezinárodní výrazy a formulace.

Proto se určitě hodí malý slovníček pojmů používaných v pup-play, nejen pro překlad ale i upřesnění. Samozřejmě u jakýchkoliv pojmů je dobře se před domlouváním ujistit, že stejný význam zná i druhá strana. Níže uvedené překlady berte spíše jako návodné než pevně dané.

Typy psů

Pup = Štěně - jeden z hlavních pojmů, často se používá obecně pro všechny psy-kluky. Při rozlišování výrazů pak platí pro hravé nebo nezkušené pejsky. Šteně je prostě zvědavé, rádo zkoumá, hraje si, užívá si, a o trénink se buď nezajímá nebo ho ještě nezvládá.

Dog = Pes - nejobecnější výraz, který vlastně může znamenat cokoliv. Při rozlišování by měl brán jako jakýsi průměr bezi štěnětem a K-9.

K-9 = K-9 - homonymum výrazu canine, tedy pes. Používá se ale pro policejní nebo armádní psy, tedy pečlivě vycvičené psy, a stejný význam dostává i v pup-play. K-9 zná všechny příkazy a dokonale poslouchá.

Bitch = Fena / Čubka - označuje psa, který je velmi zaměřený na sex, pochopitelně pasivní sex. Význam také nemá daleko k Pig = Prase, které označuje submisivů se zálibou ve footfetiš (čuchání nohou), pissu (chcanky), scatu (hovna), potu, bahně atp. V kontextu smečky může (ale nemusí) Čubka označovat toho nejnižšího ze smečky, opak alfy.

Role ve smečce

Pack member = Člen smečky - i když monogamie je stále normou ve většině světa, u pup-play to není tak obvyklé. Časté je naopak více psů pod jedním či dvěma Pány, zvláště pokud se jedná o hravá štěňata. V tom případě se tedy dodržuje termín smečka, někdy i rodina.

Alpha = Alfa - vůdce smečky či vůdčí samec. Alfa a všichni členové smečky musí poslouchat Pána, ale všichni členové by měli poslouchat i Alfu. Je to ten, který rozhoduje, pokud není poblíž Pán, ale může být i pomocníkem Pána například při bdsm lekcích. Při větší smečce a strukturovanějším rozložení je používán i výraz Beta pro druhého ze smečky.

Stray = Zbloudilý pes - výraz neříká nic o povaze psa, jen označuje psa, který nemá Pána.

Typy dominantů

Master = Pán - základní označení vlastníka psa. Shoda s označením dominanta ve fetiš prostředí také naznačuje, že v pup-play preferuje i bdsm aktivity. Pokud bychom chtěli párovat, pak Pán vlastní psa.

Owner = Páníček - v češtině se pro psy vůbec nevžil doslovný překlad Vlastník, takže použijme Páníček, i když samozřejmě Pán je také dobrý překlad. Zdrobnělý výraz Páníček naznačuju, že v pup-play preferuje spíše hry, mazlení a starání se. Při párování bychom k Páníčkovi tedy dosadili štěně.

Trainer = Trenér - zaměřuje se především na výchovu psa, učení příkazů, trestání. Profesní výraz mimo jiné naznačuje, že se příliš neorientuje na city a na dlouhodobější vztahy a mohli bychom ho tedy spárovat s K-9.

Vet = Veterinář - označuje člověka, který má rád nejen pup-play ale i lékařský fetiš. Výraz je zde uveden jen pro kompletnost. Setkal jsem se s ním v kontextu pup-play jen velmi vyjímečně.

Ras - výraz pro člověka, který chytá potulné psy a odváží je do útulku. V pup-play se tento výraz nepoužívá a proto ani neuvádím anglický překlad. Na těchto stránkách zastupuje protiklad čokla. Ras psa uráží, ponižuje a zneužívá. Žádná úcta a láska zde nemá místo. Pes musí poslouchat a bát se.