Úpis otroka

jménem ______________________, rodné číslo _________________, dále označený jako otrok,

dominantovi ___________________, dále označovaný jako Pán.


Otrok tímto úpisem stvrzuje, že se po dobu akcí zcela poddává Pánovi a přenechává mu nad sebou plnou kontrolu.

Pán může se otrokem nakládat dle vlastního uvážení bez ohledu na preference otroka.

Začátek a trvání akce

Akce začíná příchodem Otroka do bytu Pána nebo dočasného bydliště Pána (hotelový pokoj).

Otrok se po příchodu ihned svléká do naha a odevzdává všechny své věci.

Na jiných místech určuje Pán začátek akce nasazením obojku, svléknutí určuje příkazem.


Akce není omezena časem ani místem.


Otrok zůstává ve své roli, dokud není Pánem z akce propuštěn.

Otrok nemůže akci sám ukončit. Vzdává se práva na využití stopky.

Pravidla akce

Otrok chodí na akce vždy řádně připravený (vyholený, vypláchnutý).

Otrok nechodí na akce opilý ani pod vlivem drog.


Otrok poslouchá rozkazy Pána a plní je svědomitě a bezodkladně.

Otrok se podvoluje jakýmkoliv hrátkám, aktivitám, mučení, ponižování, sexuálním hrátkám a trestům, které Pán určí.


Otrok poslouchá rozkazy Pána a plní je svědomitě a bezodkladně.

Otrok se podvoluje jakýmkoliv hrátkám, aktivitám, mučení, ponižování, sexuálním hrátkám a trestům, které Pán určí.


Otrok se podvoluje všech aktivitám Pánem přizvaných/určených lidí a poslouchá rozkazy nekolidující s Pánovými.

Pán může předat otroka jiné osobě, které poté otrok podléhá jako Pánovi dle úpisu.

Pán nadále zůstává svrchovaným majitelem, jehož rozkazy mají přednost. Pán může předání kdykoliv zrušit.


Otrok nesmí mluvit, pokud není vyzván nebo dotázán, s výjimkou zdravotní nutnosti.

Pánovi i všem jeho hostům vyká a vždy odpovídá pravdivě a úplně.


Otrok nesmí bez svolení masturbovat. Otrok musí získat od Pána svolení k případné ejakulaci.

Po souhlasu nebo příkazu musí otrok ejakulovat do pěti minut.


Otrok souhlasí s případným focením a natáčením a libovolným nakládáním s pořízeným materiálem.

Otrok se vzdává nároku na jakýkoliv finanční zisk z akcí s Pánem a z fotografií nebo videí z akcí ve prospěch Pána.


Pokud otrok dostane volno, může se volně pohybovat v daném objektu a mluvit, nesmí se oblékat a ejakulovat.

Otrok se v době volna obsluhuje Pána a jeho hosty.


Otrok přijímá Pánem určené tresty dle uvážení Pána a dle trestního řádu.

Otrok se při nejbližší příležitosti přiznává ke všem prohřeškům, které se staly bez přítomnosti či vědomí Pána.

Pravidla mimo akci

Otrok je v přítomnosti Pána i mimo akci vždy připraven splnit rozkazy Pána.


Otrok nevyhledává kontakt s lidmi, které poznal na akci u Pána.

Otrok musí všechny dominanty, kteří o něj projeví zájem, odmítnout a informovat je o Pánovi.

Stvrzení

Otrok podpisem vyjadřuje souhlas se všemi výše uvedenými body a s přiloženým trestním řádem.

Podvoluje se zcela dobrovolně a s plným vědomím a pochopením všech skutečností.

Otrok se nevzdává vlastní zodpovědnosti za prováděné činnosti.

Podepiš, otroku:Trestní řád

Typy prohřešků

Mírný prohřešek: 5 ran

Např. Pozdní příchod, Pomalé/chybné splnění rozkazu, Mluvení bez svolení, Honění bez svolení, …

Střední prohřešek: 10 ran

Např. Neuposlechnutí/porušení rozkazu, Nedostatečná příprava, Nepoděkování, …

Vážný prohřešek: 20 ran

Např. Drzost k Pánovi nebo hostům, Výstřik bez svolení/Nevystříknutí v čase, Opilost/Drogy, Lež, …

Hodnotící trest: -10 - 25 ran

Trest (nebo odpuštění) za celkový dojem z akce a jakékoliv zklamání z výkonu otroka.

Hosté a jiní otroci mohou na výzvu Pána také hodnotit, ale pouze kladný počet ran.

Připomenutí prohřešku: 1 rána

Za každý trest vykonaný bezodkladně i souhrnně.

Způsoby potrestání

Potrestání bezodkladně

Trest je proveden ihned nebo v brzké době po prohřešku.

Pokud prohřešek nastal mimo akci, je trest proveden na začátku další akce.

Otrok je trestán obvykle nepřipoutaný bez roubíku, všechny rány nahlas počítá, na závěr poděkuje.

Potrestání souhrnně

Trest nevykonaný bezodkladně je označen v příslušného řádku.

Tresty jsou poté provedeny souhrnně na závěr dne nebo akce.

Otrok je připoután a má roubík - otrok nemusí počítat; poděkuje, jakmile může.

Zotavení

Otrokovi je po provedení souhrnného trestu dán čas na zotavení a zpytování.

Pozici a místo pro zotavení určuje Pán nebo vykonavatel. Pokud není určeno, zůstává otrok v pozici trestu.

Otrok zůstává bez hnutí, dokud mu Pán nedá jiný rozkaz nebo nepokračuje v trestu.

Potrestání pro připomenutí

Po souhrnném trestu a zotavení je vyplacena jedna rána jako připomenutí za každý prohřešek při dané akci.

V případě vícedenní akce může být připomenutí prováděno každý den za všechny předchozí dny.

Připomenutí je zopakováno na začátku další akce.

Přehled prohřešků pro souhrnný trest

Počty ran za prohřešky dle vážnosti:Čárky za všechny tresty pro připomenutí:Pro otroka je tabulka výše pouze informativní. Konečné slovo má vždy Pán.

Otrok nerozporuje důvod, způsob, nástroj, polohu, míru, množství ani vykonavatele trestu.