Stvoření Uraku

Psáno jako úvod pro smyšlený svět stvořený pro hraní Dračího doupěte, rok 2002

Pět sourozenců, mocných bohů, bez minulosti. Odkud přišli? Kdo jsou jejich rodiče? Kde získali takovou moc? A proč? Proč. To je ta nejzrádnější otázka. Těžko se dá odpovědět. A s jedním protože dostaneme nespočet novým proč. A tak vám nevysvětlím nic z jejich minulosti. I kdybych chtěl, nemohu. Nic o ní nevím. Ale nevadí. Kvůli jejich minulosti to nepíši. Nebudeme se tím tedy zabývat.

Jednoduše, pět sourozenců již navštívilo mnoho světů a rozhodli se, že stvoří svůj vlastní svět. Nový, krásný, který by se všem líbil a všichni by jej chodili obdivovat. Ze svých cest si přivezli mnoho zkušeností a poznatků a řídili se jimi. Trendem v ostatních světech se stalo odlišení čtyř základních elementů. A tak si je rozdělily. Nejstarší Cheuta si vybrala oheň. Brádes si vzal na starost zemi. Huád toužil ovládat vodu a Šístovi zbyl vzduch. Teď se určitě divíte, kde se zapomněl poslední sourozenec. Ale Misti byla příliš mladá a bezstarostná, než aby mohla nést zodpovědnost za celý element. Starší sourozenci jí jasně dali najevo, že jí mají rádi a váží si jí, ale že si nepřejí, aby jim svou nerozvážností pokazila nádherné dílo. Misti se ukázala moudřejší než očekávali a ani příliš neprotestovala.

Když se dohodli na dalších podrobnostech, správné naplánování je ze všeho nejdůležitější, vkročili do Prázdna a utvořili kruh. Nejstarší napřáhla ruce a sepjala je. Chvíli je tak držela, ale poté začala ruce pomalu oddalovat. Mezi dlaněmi držela průhlednou kouli, ve které řádily plameny. Vůči bohům byla malá, sotva jako fotbalový míč. Sourozencům stačila. Nechtěli ohromný svět, nad kterým by během chvilky, z jejich pohledu během pár tisíciletí, ztratili kontrolu. Přáli si malý útulný svět a takový byl, nebo spíše bude, až s ním skončí. Cheuta spustila ruce. Její úkol prozatím skončil. Nyní musela načerpat síly na další fázi.

Zatím se do díla pustil bratr, po její levici. Brádes položil ruku na vršek koule. Plameny, již tak dost chaotické, začaly šlehat ještě zmateněji. Shora se na ně hrnula silná vrstva půdy a utlačovala je pod sebou, až jim zbyl jen malý prostor na samotném pólu. Celá dolní polovina koule se naplnila zemí, skrz kterou plameny nedokázaly proniknout. Snažily se ji roztavit, ale dosáhly pouze toho, že celou zem příjemně prohřály. Brádes spustil ruce k tělu, když si všiml, že jeden plamen unikl a zmateně létal nad zemí. Někdy dokonce podivnými stezkami na kraji prolétl dolů do vířícího ohně a jinde opět vylétl. Brádes se už už chystal opravit své dílo a zavřít neposlušný plamen k ostatním, ale nakonec si to rozmyslel. Líbilo se mu, jak si při letu hrál se světlem, nebo spíše se stíny; natahoval je a zase zkracoval. Někdy je nechal úplně zmizet a jindy, když se schoval pod zem, je naopak proměnil do naprosté černoty. Náhoda je moudřejší než všichni bohové dohromady, řekl si a kývl na bratra, aby pokračoval.

Huád, stejně jako bratr před ním, položil svou ruku na vršku. Znenadání se objevila kapka vody a spadla na zem. Pomalu stékala po nerovnostech dolů až do sáhla nejnižšího místa a tam v klidu zůstala. Mezi tím se objevila na vrchu další kapka a následovala příkladu té předchozí. A za ní další a další … tak dlouho, dokud se téměř celá zem nepokryla vodou. Nad hladinou zůstala jen poměrně malá část. Někde ale z vody ještě zvědavě vykoukával ostrůvek divíc se, co se přihodilo, na pevnině zase sem tam uvízlo v nížině pár kapek a vytvořilo jezero. Krása. Huád si chvíli prohlížel své dílo, ale pak rychle kouli pustil a naznačil nejmladšímu stvořiteli, aby ihned pokračoval. Všiml si totiž, jak se pomalu voda odpařuje teplem z uzamčených plamenů. Když pára dosáhla stěn koule, ochladila se na vodu a stékala po stěnách zpět do moří.

Šísto nezahálel. Uchopil polotovar oběma rukama a přiložil jej k ústům. Silně vydechl až se celá horní polokoule, do té chvíle prázdná, naplnila. Výdech byl tak silný, že vzduch začal divoce vířit. Postupně se uklidňoval, ale nikde se neuklidnil úplně. Větry vanuly křížem krážem po celé zemi. U stěny koule se vždy ochladily a poté se vydali na cestu přes zemi, aby se po čase opět vrátili ochladit ke stěně. Vodní pára už se neodpařovala tak rychle a nestoupala až nahoru k nebeskému stropu, ale již ve vzduchu se díky studeným větrům proměnila na vodu, formou deště spadla zpět na zemi a v řekách se vrátila do moře. Šísto ale neskončil. Stejně jako Brádovi se mu líbila hra se stíny, ale neposlušný plamen mu hatil jeho plány, míchal teplé a studené větry, měnil jejich směr a odpařoval vodu rychleji, než Šísto chtěl. Vzal proto tento plamen a vytvořil z něj malou kuličku. Tu pak poslal putovat pravidelně po stěně koule. Vždy nahoru k vrcholu a poté po stěně dolů skrz Vířící oheň a zpět na druhé straně nahoru k vrcholu. Teď teprve byl Šísto s prací spokojený. Dal si ruce za záda a pohlédl na Cheutu, která se již připravovala na druhé kolo.

Nedaleko seděla Misti a nadšeně pozorovala své starší sourozence. Líbila se jí jejich dílo. JEJICH dílo. Možná jsem mladá, ale určitě nejsem nerozvážná, zasloužím si být Stvořitelem, pomyslela si. Natáhla ruku směrem ke kouli a zavřela oči. Pak si přejela ukazováčkem druhé ruky po obočí a stejný pohyb naznačila nataženou rukou směrem ke kouli. Když otevřela oči, všichni sourozenci se na ni dívali. Cheuta vydala trochu rozzlobená, ale všichni bratři se na ni vesele usmívali.

Cheuta se snažila zapomenout na neposlušnou sestru a duhu, kterou stvořila, a uchopila kouli. Zavřela oči a vtělila se do Slunce, neposlušného plaménku vytvarovaného Šístem do malého míčku. Celý svět zaplavilo jasné světlo a ze země začal rašit nespočet různých květin a stromů a hub. Listy se zavlnily a vyslaly do vzduchu mračna včel a much, po zemi se pochodovali legie mravenců, tolik hmyzu se objevilo, že vyjmenování všech druhů by trvalo déle než svět sám, a jen, aby se staraly o nový zelenající se svět. Brádes přistoupil blíž ke kouli, stejně tak zavřel oči a zmizel, vtělíc se do země. Po něm následoval Huád i Šísto. Během okamžiku se otevřeli jeskyně a z nich vyšli jeleni, zajíci, koně, tygři, vlci, veverky, nosorožci, … Zvěř všech druhů a barev se rozutekla po zemi. Vody se zčeřily a na břeh začali vylézat krokodýlové, žáby, hadi, mloci, krabi a mnoho jiných podivných tvorů, aby za sebou zanechali delfíny, pstruhy, kosatky, úhoře, kapry, velryby a další prapodivné ryby. Radost zrození pokračovala. Příjemný větřík přivanul hejna skřivánků a koroptví, čápů, hrdliček, orlů, jestřábů a jiných ptáků, a ti začali zpívat na oslavu svých bohů i sebe samotných. Čtveřice se objevila zpět na svých místech, šťastná z té nádhery.

Sestřička se objevila chvíli po nich. Cheuta se už chtěla začít zlobit, když si všimla těch krásných motýlů. Tentokrát se na Misti usmála. Musela uznat, že tohle si jí opravdu povedlo.

Čtveřice bohů se připravovala na poslední část Zrodu. Brádes vypustil z jeskyní, mnoho druhů zvířat, kteří nyní bezstarostně běhali po zelených pláních. Ale některé druhy byli stvořeny proto, aby byly povýšeny – obdarovány myslí, která je nemilosrdně vrhne do světa chaosu. Každý ze Čtyř si vybral jedno místo ve světě, kde se zhmotnil v úžasné podobě, aby na něj nebylo zapomenuto.

Nestarší bratr usedl k ústí rokle procházející napříč celým pohořím později nazývaným Ostnaté na druhém největším ostrově. Hory bylo prošpikováno stovkami chodbiček. Některé vytvořil Brádes při oživení zvěře, jiné vyhrabala právě tato zvěř jako své doupata. Narmasové byli největšími z horníků. Velice se podobají krtkům, ale jsou velice chlupatí a velcí asi jako divoké prase. Právě je bůh volal a oni odpovídali. Pohoří naplnilo radostné kvičení, jak se narmasové hnali k ústí rokle jako hledajíc dávno ztraceného bratra. U svého cíle se však zastavili, bratr zde nebyl. Čekala na ně však jiná radost.

Dlouho si Huád vyhlížel, kde se usadí. Nakonec zvolil ostrov třetí svou velikostí. Líbila se mu jeho poloha, jak vedl nespočet menších ostrůvků k dvěma velkým. Snesl se asi pětiset sáhů od břehu. Pomalu se vydal ke břehu do velké zátoky. Za ním se řadili voje bílých delfínů, vesele vyskakovali nad hladinu a zdravili svého generála v čele. Vůdce voje se postavil doprostřed zátoky. Dal svým vojákům rozchod, musel počkat až se celý průvod vtěsná do zátoky, kterou vybral.

Cheuta si vybrala kopeček uprostřed obrovského lesa (později i Obrovského lesa) na největším z ostrovů. Postavila se na vrchol a začal volat. Toto volání slyšel jen jeden druh ze všech – přes jeden a půl metru vysoké opice, jakási směs šimpanzů, goril a vřešťanů. Tito opy se poslechli volání své paní, přestože netušili proč, a vycházeli z lesa a poklopovali vrchol kopce jako by očekávali nějaké úžasné představení, nevěda, že to oni budou vystupovat.

Podivné shromáždění obdivoval také jeden osamělý rys. Šel za nimi ze zvědavostí, kam všichni jsou, ale nyní nic nechával. Možná by mohl nějakou ulovit a zahnat hlad, který ho začal přemáhat. Náhle však zaslechl své vlastní volání. Nevysvětlitelné nutkání jít na druhou stranu pevniny a vyhledat obrovské traviny zahnalo hladovění, a tak se vydal na ten džihád. A Šísto čekal na jeho konci.

Přestože byli od sebe mnoho mil vzdáleni, spojili všichni čtyři své mysli, aby učinili nejmocnější kouzlo ze všech, pokud vůbec lze řadit mezi kouzla. Všichni opové, narmesové, delfíni i rysové upadli do hlubokého spánku naplněným ohromujícími, poučnými sny. Nikdo z nich si tento sen nepamatoval, ale přesto si z něj mnoho odnesli. Uměli mluvit, uměli psát, uměli číst, ale hlavně uměli přemýšlet a znali. To nebylo vše, co se změnilo. Všem se svaly a kosti přetvořily a přizpůsobily chůzi po dvou, samozřejmě i u delfínů se ocasní ploutev rozdělila. Narmasům, opům i rysům se zkrátily chlupy a někde úplně zmizeli. Narmasům zůstali dlouhé vlasy a vousy, opům kratší vlasy i vousy, a rysům zmizeli vousy úplně a vlasy měli řidší. Delfíni si na chlupy stěžovat nemuseli. Žádné neměli předtím ani teď. Všem se zkrátil čenich na malý pohledný nos.

Mnoho jiných změn se událo. Nebudu je všechny popisovat, vždyť na samotné činnosti málokdy záleží, důležité jsou výsledky – čtyři rasy, myslící a mluvící. A divící se. Stalo se vám někdy, že jste se probudili a hned jste si neuvědomovali, kde jste? Pak jste si vzpomněli a ten pocit jste zapomněli. Oni si však nemohli vzpomenout. Neměli žádné vzpomínky. Jen vědomosti ze snu, na který si také nepamatovali. A uprostřed nich byl někdo jiný. Prohlédli si jej a zažili svůj první děs, první lásku, první nenávist, první údiv, první nedočkavost. Chtěli tolik odpovědí: „Kdo jsem? Proč tady jsem? Jak jsem se zde ocitl?“ Žádné dostali. Jejich bůh se na ně jen usmál a zmizel.

Nečekaná akce s odvozem

“Hej, otroku!”

Měl jsem tehdy dost stresu v práci, k tomu se blížili mé narozeniny a plánoval jsem oslavu, a ještě jsem trochu zlobil Pána a čekal mě trest, místo oslavy s ním. To všechno mi běželo hlavou, když jsem šel jako každý druhý den z posilovny, kde jsem aspoň na chvíli. Proto jsem nejdřív zavolání neslyšel a i kdyby, nedošlo by mi, že je to na mě.

Výročí s otrokem

Pokud máte otroka déle, určitě musíte patřičně oslavit výročí vlastnictví. I jiné dny jsou ale důležité a je třeba se jim věnovat, proto se nejdříve podíváme rychle na ně.

D/s dovolená

Dovolená má být sice odpočinková, ale pokud na ni jedete se svým Pánem, resp otrokem, určitě by se dala využít i zajímavěji. Pokud nežijete v D/s vztahu trvale, tak právě dovolená je dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet. Nastavit pár pravidel, pak třeba přidat další, prostě aby to bylo zábavné, nové a zajímavé. Níže uvádím některé typy.

Co může Alfa otrok

Pokud má dominant více otroků, občas se jeden z nich určí jako Alfa otrok, který má nad tím druhým navrch. Může pomáhat s přípravou druhého otroka, dohlížet na něj nebo ho prostě používat. Níže jsou uvedeny některé náměty.

Výcvik otroka

Pokud už vás nebaví jen tak si se svým otrokem hrát, můžete ho postupně cvičit v některých činnostech, aby byl lepší a lepší. Samozřejmě je nutné vybrat činnosti, které je možné objektivně měřit a porovnávat. Zde je pár nápadů:

Jak na ponížení

Níže uvádím pár inspirativních nápadů právě na ponižování submisiva. Činnosti nemusí mít žádný jiný účel, než nechat to submisiva provést, aby tím byl ponížen. A samozřejmě součástí ponížení je i vydání rozkazu. Submisiv může být zvyklý, že se po příchodu k dominantovi má vždy svléknout, ale pokud dominant vydá příkaz, má to také dobrý efekt.

Příkazy pro pokročilé psy

„Sedni“, „Lehni“, „Ke mně“, „K noze“, … To jsou základní příkazy, se kterými by neměl mít žádný pes problém. Možná trochu zabere naučit psa, k jaké noze je „K noze“ nebo jak správně má pes sedět a ležet. Určitě to ale zvládnete během pár lekcí. Pak už mohou přijít další speciální příkazy jako „Hledej“, „Pros“ či „Štěkej“, ale co dál?

Ovčák nebo dobrman?

Nebo snad doga, čivava, nebo naháč… Je tolik plemen na výběr, tak které vybrat? Pro mladá štěňata může být těžké zjistit, které rasy vlastně jsou. A potřebují to vůbec vědět?

Falešné profily

Seznamka už překročila 400 registrovaných uživatelů, což je výtečné. I proto je ale na čase si zopakovat pár základních věcí, na které by měli uživatelé myslet, než se pustí do rozhovoru s neznámým profilem. Dle obecných statistik je na seznamkách 5 až 15% falešných profilů a měly byste si na ně dávat pozor. Nevíte, kdo se může skrývat na druhém konci a za jakým účelem tam je.

Jak se volí Mr. Puppy Evropy 2016

Dávno pryč jsou doby, kdy existovala pouze soutěž Miss o nejkrásnější dívku. Různé soutěže krásy, popularity, charismatu či talentu lákají, a tak vznikají další a další Missky a Mistrové pro různá témata, obchodní záměry či různé komunity. Každá komunita chce mít svého krále nebo královnu. V gay prostředí je proto již tradicí volba Mr. Gay (v České republice dokonce ve třech provedeních - Mr. Gay, Gayman a Gay roku), v gay subkulturách pak…

Zkouška na porno 2

Pán mě předal Alfovi, se kterým bude natáčet SM porno, a který toho o SM zatím moc neví. Doufám jen, že se to nebude učit na mě stylem pokus omyl. Spolu s Alfou tu ještě zůstalo pět nadržených mladých svalnatých herců se stojícími péry ven z kraťasů. A proti nim šesti jsem já – bezmocný otrok klečící před svým novým dočasným Pánem, s džínami a boxerkami staženými pod kolena, podvázaným pérem a svorkami na bradavkách.

Zkouška na porno

Jako otrok obvykle sloužím Pánovi na různé erotické věci, ale tentokrát mi Pán přikázal, abych mu dělal šoféra. Byl po emailu domluven s jednou zahraniční porno společností na spolupráci a nyní bylo potřeba doladit detaily osobně. Natáčecí prostory se ale nacházely za Prahou, a tak přišel otrokův řidičský průkaz vhod.

Úpis otroka

jménem ______________________, rodné číslo _________________, dále označený jako otrok,

Brzký odchod

Akce úžasná, vyčerpávající, ale čas bohužel už nadešel, abych odešel. Nechtělo se mi, ale co se dalo dělat. Nejradši bych dál pokračoval ve fistu, sexu a dalších věcech, ale měl jsem na neděli ještě nejaké povinnosti. Osprchoval jsem se, vzal jsem si čisté oblečení a sbalil všechny hračky.

Malý byt

Dorazil jsem tedy domů z práce o něco dřív. Byl jsem celý uřízený, jak jsem spěchal. Několik zastávek jsem dokonce běžel, abych byl doma co nejdřív. Pán na tom trval, abych stihl celý byt uklidit.

Pozice, které by měl otrok znát

Hra na otroka může být mnoho podob, jako ostatně vše kolem BDSM. Důležité je, co je účelem výcviku a co je motivací být otrokem či otrokářem. Ve všech případech by měl ale otrok umět nějaké základní příkazy, aby s ním byl život jednodušší.

Vysvědčení

Když jsem přišel konečně z práce domů, bylo otevřeno. Vešel jsem dovnitř, v klidu se zul a cestou do ložnice nakoukl do kuchyně. Michal umýval kuchyňskou linku, jenom v košili a spodním prádle. Vedle bylo vyskládané umyté nádobí a i dlaždičky se zdály přeleštěné. Subíček se nějak moc snaží.

Na hotelu

Čekal jsem opřený o zeď a vyhlížel Marka ze všech možných stran. Pokoj jsem zaplatil před ohlášením se Pánovi, takže klíče už jsem zahříval v kapse, ale nahoru jsme vždy chodili spolu.

Poprvé psem

Pocházím z menšího města, kde to moc nežilo, takže jsem neměl příležitost sám sebe poznat. Věděl jsem díky internetu a svým fantaziím, že jsem gay a že jsem na mučení, ponižování a jiné zneužívání. Netušil jsem úplně, co přesně mě bude lákat, ale nejdostupnější byly povídky o výpraskách a nejvíc mi asi seděla ta role podřízeného, který dostával.

Bezmocně ponechán III

Pět rukou? Možná mě jen šálily smysl, přeci jen zdrogovaný vším možným, ponechaný svázaný, roubíkem, zavázanýma očima, s plynovkou, japonskými svorkami, erekčním kroužkem, závažím na koulích, to už dokáže pěkně zmást.

Autem za město III

Nevím, jak dlouho to trvalo, než se vrátil. Možná to bylo jenom čtvrt hodiny, ale mě to přišlo jako hodina nebo dvě. Pořád jsem přemýšlel, co se asi bude dít.

Koňský dril pro psa

Stalo se to jednou poměrně nečekaně v klubu. Svázal jsem jako obvykle pár kluků a nevěděl, co dál dělat. Měl jsem trochu submisivní náladu, ale nevěděl, jak ji ukojit. Tu přišel jeden z těch kluků, co jsem svazoval. Představil se předtím jako Adam.

Bezmocně ponechán II

Ležel jsem na boku a snažil se nějak srovnat třeštící hlavu i bušící srdce. Bylo to už moc a začal jsem se mírně zmítat. Nemohl jsem příliš – svázání rukou i nohou bylo hodně těsné, takže se nehnuly o víc než pár centimetrů. Zakroutil jsem tedy aspoň trochu hlavou a doufal, že hadice z masky skutečně vede do nějaké nádobky, místo aby byla na konci ucpaná. Závan čerstvého vzduchu do masky mi prozradil, že skutečně někam vedla a už nevede. Nebo…

Autem za město II

Vystoupil jsem z autobusu na zastávce, naší oblíbené, a rozhlédl se kolem. Moc lidí tu nebylo, ale i tak jsem byl rád, že nemusím čekat tady. Pán si totiž tentokrát vymyslel, že mám čekat v kleče jen ve spodním prádle. Naštěstí ne tady, ale malém vjezdu do lesa o kus dál. Vydal jsem se tím směrem a přemítal jsem, co mě asi bude čekat. Rozdílný začátek bylo totiž to nejmenší. Zatímco jindy jsme se setkávali jen na pár hodin večer v týdnu, tentokrát…

Rychlovka na ubytovně

Svátky, čas pohody, scházení se, slavení, … a cudnosti. Během oslav je málokdy čas se udělat, natož se s někým sejít a pořádně si užít. Když jsem se ocitl zpátky v Praze, byl jsem tak nadržený, že jsem byl ochoten vlastně podržet komukoliv. V tu chvíli napsal on.

Na lovu

Sobota večer a bez plánu? To už se mi dlouho nestalo. Většinou si snažím něco domluvit nebo aspoň připravit, ale teď plány selhaly. Než sedět doma, hned mne napadl sex klub. Obvykle tam chodím jenom s domluvenými kamarády, ale třeba tam někdo bude, řekl jsem si.

Zdravý pes především

Pup-play a dog-training není jen velká zábava, ale i dost starostí. Cvičitel i sám pes by měli dbát na to, aby vše neskončilo nešťastně. Na co byste si měli dát při hraní na psa pozor?

Autem za město

Čekal jsem na zastávce asi deset minut a Pán pořád nikde. Začínalo se už trochu ochlazovat a já toho zas tolik na sobě neměl. Jenom džíny, triko, mikinu a sportovní boty, samozřejmě boxerky a ponožky. Tak si to Pán přál. Tedy vlastně to ani Pán nebyl, spíš dominantní kamarád, se kterým jsme se shodli na některých představách, ale já mu tak rád říkal. A rád jsem na něj počkal, když se zdržel.

Češi na ECMC AGM a Mr. Leather Evropy 2014

Pokud si někdo myslel, že po víkendu s prvním ročníkem Mr. Leather Česká republika nám skončily povinnosti, rozhodně se mýlil. Samozřejmě se hned začaly chystat další akce, jako například Silvestr. Jakmile byl ale jasný vítěz, začala se plánovat cesta na Evropské kolo soutěže Mr. Leather.

Prvním Mr. Leather ČR se stal Daniel!

Tak už ho máme. Při sobotním slavnostním večeru byl zvolen historicky první Mr. Leather České republiky. A byl to opravdu dlouhý a napínavý večer.

Dostavení na holandě

S Pánem jsme už kolikrát byli venku si užívat. Oběma se to moc líbilo, a tak jsme rádi zkoušeli různá místa. Někde u metra jsme se sešli a šli se projít na nějaké méně frekventované místo, kde jsem Pánovi posloužil.

Bezmocně ponechán

Vašek byl můj pěkně ujetý kamarád, se kterým jsem zažil několik super akcí, hlavně fistovacích, ale obvykle se sám neozýval. Proto mě tak překvapilo, když najednou v sobotu odpoledne napsal na internetu.

Neukojený chtíč

„Nazdar, zmrdečku,“ pozdravil mě Martin, když konečně dorazil. Čekal jsem na něj už skoro půl hodiny, ale on věděl, že bych čekal i déle.

Homolobby

V poslední době čím dál tím víc omílaný termín. Ne všemi, jen určitou skupinou, o které ať si každý pomyslí, co chce. Je jimi stavěna pomalu na úroveň iluminátů, NWO, zednářů a dalších všemocných skupin. Absurdní? No samozřejmě, i když na každém šprochu pravdy trochu. Záleží na úhlu pohledu. Rozhodl jsem se přihodit své dva centy.

Volba Mr. Leather Poland

Jak jste mohli tušit, Krakov a Antverpy byly prvními, ale rozhodně ne posledními výlety za zahraničními kožeňáckými kluby. Evropští kamarádi v kůži jsou vážně skvělí, takže jsme se za nimi museli vydat znovu. Vydali jsme se opět do Polska, ale tentokrát do Poznaně, kde se konala již čtvrtá volba Mr. Leather Polska.

Opiofóbie se rozmáhá

Lidé s vady zraku se možná v Evropě mají relativně krásně, ale není tomu tak všude. Myopie (lidově krátkozrakost) a hypermetropie (lidově dalekozrakost) zažívá ve světě těžké časy, jak se některé státy snaží bojovat s tím, co označují za „módu západních zemí“ nebo „zkaženost moderní doby“. Podívejme se na to.

Leatherpride v Antverpách

Už nějakou dobu zvažujeme pořádání soutěže Mr. Leather ČR. Po našem výletu do Krakova a seznámení se s prvním Mr. Leather Polska i s Danielem Dumontem z ECMC jsme se ale rozhodli do soutěže opravdu pustit. Rovnou jsme tedy Danielovi emailem zaslali několik dotazů o soutěži, ale on se místo emailové cesty rozhodl odpovědět tisíckrát vstřícnějším způsobem – pozval nás, abychom se zúčastnili Leatherpride v Antverpách a volby Mr. Leather Belgie, abychom vše…

Máš tam chybu, idiote

Ano, dělám gramatické chyby. I v tomto textu určitě nějakou zapomenutou najde. Honba za naprostou bezchybností po gramatické stránce mi totiž vždy přišla jako zbytečná ztráta času. Mnohem důležitější mi přijde, co se daným textem sděluje a jak působí celkově, než nějaké i/y. Připouštím ale, že by forma sdělení měla být držena na dostatečné úrovni, jinak nemá smysl se zabývat obsahem.

Hlídací pes

Pršelo čím dál tím víc a stejně musel jít dál. Petr popobíhal od stromu ke stromu, ale žádný ho nedokázal ochránit před nekonečnou průtrží studených kapek. Dal se do běhu, už ani ne ve snaze něco najít, ale jen se zahřát.

Rusko a Gayové aktuálně

Ruský prezident Putin se dříve při cestě po Evropě snažil svět přesvědčit, že u nich k žádnému upírání práv homosexuálů ani nikoho jiného nedochází. Marně. Teď už to radši nekomentuje a jen světu radí, aby mu do politiky nemluvil. Ale kdo by mu do toho mluvil, když světová média o aktuální situaci raději mlčí. Tak na co se můžete těšit příští rok v Soči?

Argumenty do Pride

Kvapem se blíží další, již třetí ročník Prague Pride, a pomalu se začínají objevovat články proti Pride i homosexuálům. Sice se příležitostně objevují celoročně, ale kolem průvodu jich určitě uvidíme více. Hlavně se setkáme s protestujícími při samotném průvodu. Jak se s nimi vypořádat?

Volíme skutečně ty nejpovolanější?

Jak moc se vyznáme vlastně v tom, co je pro zemi a pro lidi správné? Upřímně bychom museli ke každému vyřčenému názoru dodat „dle mého názoru, na základě mých omezených znalostí“. Místo toho ale dodáváme namyšlené „To je přece jasné“. A podle čeho pak volíme politiky? Volíme ty, kteří se v tom na rozdíl od nás skutečně vyznají, nebo jenom ty, co mají stejný názor jako my?

HIV podle Novy

I když televizi moc nesleduji a rozhodně ne Ordinaci v růžové zahradě, když jsem se dozvěděl, o čem byl obsah posledního dílu (415.), musel jsem se na to podívat. Děj takových seriálů vždy poměrně pokulhává, takže kvalitou scénáře jsem nebyl překvapen. Zato mě velmi překvapilo (a ne poprvé), že u takových témat nekontaktují scénáristi žádného odborníka. Určitě by rádi pomohli i zdarma, než aby dovolili takové slátanině zničit roky jejich…

Podle sebe soudím tebe

Staré české přísloví, které se zas a znovu vynořuje, i když ho mnoho lidí odmítá vnímat. Není nijak překvapivé, že nejčastěji platí na lidi, kteří ho považují za směšné. A právě toto rčení mi poslední dobou vytane na mysl, když si čtu nějaké diskuze, naposledy rozhovor s BDSM dominou.

Cesta do pekel selekcí

Jako správce jedné malé specifické seznamky jsem byl nedávno vyzván, abych trochu proselektovat a promazal registrované lidi. Potom, co jsem se přestal divit, pořádně jsem se nad tím zamyslel. A navrhovateli by se to asi nelíbilo.

Ďábelské korporace nebo jen líní Čechové?

Obchodní řetězce nás okrádají a servírují nám šmejdy za neodpovídající ceny. Mobilní operátoři nám nabízí služby dráž, než všude jinde v zahraničí. Energie nezadržitelně zdražují. Banky si strhávají poplatky za každou prkotinu. A chudák občan s tím nemůže nic udělat a stále trpí. Nebo ano?

Prostituce jako profese?

Zastupitelé měst se snaží stále bojovat s prostitucí v ulicích i ve výlohách a chystají na to i nový zákon. Pražští zastupitelé posílají do Sněmovny vlastní návrh, aby se s prostituce stala živností a musela se řídit tedy živnostenským zákonem i dalšími předpisy a zákony. Myšlenka jistě ušlechtilá z mnoha důvodů ale najde se hodně argumentů, proč nebude fungovat podle očekávání.

Žrádlo a pamlsky

Pokud jste kromě hraní a šukání v rámci pup-play zatoužili zkusit i výchovu správného chování a příkazů, určitě už jste se zamýšleli nad pamlsky. A pokud svou hru na pejska prodlužujete na několik hodin, určitě se neobejdete ani bez nakrmení. Ale jak na to?

Bondage workshop pro kluky

V klubu Ateliér jsme už zažili hodně workshopů včetně těch svazovacích, ale účast gay kluků byla vždy minimální. Mnoho kluků se asi stydělo probírat svou víceméně intimní zálibu v heterosexuálním (i když naprosto gay friendly) klubu. Robert Junek, zkušený fotograf a rigger, se proto rozhodl uspořádat přes stránky www.svazme.cz bondage workshop speciálně pro gay a bi muže.

Příkazy, které by měl pes znát

Hra na psa může mít mnoho podob podle toho, co má zrovna pán a pes nejraději. Mezi nejobvyklejší součástí po obojku, nahotě a běhání po čtyřech ale určitě patří znalost psích příkazů. Určitě se liší míra, kolik příkazů musí pes umět. Někteří Pánové-Trenéři si mohou zakládat na znalosti desítek příkazů a rádi předvedou, co vše svého psa naučili. Páníček štěněte zas nemusí požadovat žádný příkaz a „Sedni“ či „K noze“…

Kožeňáci byli na testech

Před týdnem jsem se my, kožeňáci, vypravili na testování na HIV infekci do Domu Světla. Sice se snažíme být opatrní a provozujeme sex s kondomem, ale na testy by se přeci jen mělo občas zajít. Rizika se totiž objevují i v dalších situacích, nejen při análním sexu. A pokud se nedej bože stane, že se virem HIV nakazíte, pak je nejdůležitější právě pravidelný preventivní test, aby byl problém co nejdříve odhalen a mohl být úspěšně řešen.

První narozeniny Leathers.CZ

Přestože kožeňáci už se scházejí řadu let, zákonem jsou uznaní teprve jeden rok. Minulý rok, 14. února 2011 bylo Leathers.CZ zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení a od té doby si už stihlo vybudovat velmi slušnou reputaci a podniknout několik podařených akcí. Ať už zmíníme spolupráci s Domem světla, Leather Zone při Prague Pride nebo vydání kalendářů a triček, které budí velkou pozornost. Proto jsme museli uplynulý první rok…

Oblečení psa v pup-play

Hlavní nutností pro pup-play je pouze vlastní mysl a chuť, představivost, odhodlání, hravost, či nadrženost, podle toho, jakou hru na psa máme zrovna na mysli. Někdy ale může atmosféře pomoci ty správné pomůcky. Pár inspirací proto uvedu.

Rady pro začátečníky pup-play

Připravil jsem pár rad, které by mohli pomoci začátečníkům v pup-play, ale možná i k zamyšlení zkušenejším. Neberte je však jako hlavní a stoprocentní. Jediná skutečná rada je komunikace a zdravý rozum.

Výrazy Pup-Play

Česká komunita pejsků není příliš obsáhlá a ustálená a čeští pejskové se v Čechách nemají kam uchýlit. Platí tedy, že nejvhodnějším místem jsou zahraniční servery, kde ale může být na překážku jazyková bariéra. Stejně tak platí, že čím menší je lokální komunita, tím blíže má ke globální komunitě, což s sebou přináší i mezinárodní výrazy a formulace.

Terpajzelská dobrúnocka ho Buroku Tygeru

Kdysy žyl jeden terpajzel Burok. Hod mláďý robal v taťýkových dúlech ha ňykterak netóžyl, ba prýmo se bál, hopusťyt je. Jednó se hale stalo, taťýk byl hodné nemocný ha zrovna v dobé, kdy choďyl na šlovéčý terh. Zavolal sy tedy Buroka ha rek mu: „Buroku, je ťy huš kopa let ha fósy máš taky hezky dlóhý. Sy huš skoro dospelý ha zaťým sy neból z dolú. Ďy teď mýsto mé na terh ha nakup co potreba.“ Buroku se nechcélo, hale taťýk mél delšý fósy,…

Stvoření Uraku

Pět sourozenců, mocných bohů, bez minulosti. Odkud přišli? Kdo jsou jejich rodiče? Kde získali takovou moc? A proč? Proč. To je ta nejzrádnější otázka. Těžko se dá odpovědět. A s jedním protože dostaneme nespočet novým proč. A tak vám nevysvětlím nic z jejich minulosti. I kdybych chtěl, nemohu. Nic o ní nevím. Ale nevadí. Kvůli jejich minulosti to nepíši. Nebudeme se tím tedy zabývat.