Češi na ECMC AGM a Mr. Leather Evropy 2014

Psáno pro Leathers.CZ jako report z návštěvy akce

Pokud si někdo myslel, že po víkendu s prvním ročníkem Mr. Leather Česká republika nám skončily povinnosti, rozhodně se mýlil. Samozřejmě se hned začaly chystat další akce, jako například Silvestr. Jakmile byl ale jasný vítěz, začala se plánovat cesta na Evropské kolo soutěže Mr. Leather.

S plánováním se čekalo až na chvíli, kdyby byl známý vítěz. Takto na poslední chvíli – necelý měsíc před samotným konáním – to bylo ale poměrně namáhavé, a tak jsme se raději zeptali zkušenějších na tip na hotel. Holandští kožeňáci byli velmi vstřícní a místo tipu jsme dostali kontakt na člena Amsterdamského klubu, u kterého jsme mohli přespat. V pátek 24. 10. tedy naše trojice – Otta, Igy a Dan - spokojeně vyrazila na letiště a přímým spojem do Amsterdamu. Cestou z letiště na hlavní nádraží, kde jsme měli sraz s naším hostitelem, jsme si mohli začít trénovat orientaci v cizím prostředí. Zvládli jsme to ale dobře a šťastně jsme dorazili do centra dění. S naším hostitelem jsme se pak tramvají přesunuli o pár ulic dál, kde bydlel.

Cor už byl ve svých asi pětašedesáti letech dlouholetým členem „Amsterdamského motorkářského sportovního klubu“ MSA Amsterdam a podle starých plakátů býval i velmi aktivní. Ve srovnání s ním a celým klubem jsme si hned uvědomili, proč i po čtyřech letech existence jsme stále označování za „nový klub“. To ale nikomu nevadilo, naopak nám všichni chtěli pomáhat. I proto měl Cor hned přichystanou kávu a snídani a také mnoho mapek a orientačních plánů Amsterdamu, na kterých nám ochotně ukazoval podstatné body města i akce, které byly součástí Amsterdam Leather Pride.

Protože bylo teprve jedenáct dopoledne a program začínal až od šesti, rozhodli jsme se vyrazit do města na památky a mimo jiné i na úchylné obchody. Pak jsme ale usoudili, že obchody nás zajímají mnohem víc, takže jsme šli víceméně přímo k nim a s městem jsme se seznamovali jen cestou. I tak jsme ale viděli hodně a hned jsme si Amsterdam zamilovali. Obchod Mr. B Amsterdam, ke kterému jsme si to namířili, byl v jedné z místních gay lokalit, oklopen několika gay kluby. Vnitřní prostor nebyl moc velký – rozhodně jsme čekali něco větší a reprezentativnější, když se jedná o nejznámější obchod, který sponzoruje snad všechny akce v Evropě (včetně naší i evropské soutěže). Vybírat se ale dalo a tak jsme zde nějakých dvacet minut strávili a prohlíželi si vše možné. Náš vítěz Daniel si vybral svou výhru za poukaz, který dostal, a po nafocení jsme se vydali dál na cestu. Poblíž Mr. B byl totiž ještě RoB, který jsme také museli navštívit. Tou dobou už ale začalo dost nepříjemně pršet, a tak jsme se vydali zpět ke Corovi chystat se na večer.

Na šestou hodinu jsme vyrazili do Schreierstoren, kde byla registrace VIP účastníků a také večeře ve formě rautu. Přišli jsme mezi prvními, a tak jsme se mohli v klidu přivítat se všemi přítomnými, i dodatečně příchozími. Prostory nebyly velké, a tak po hodince bylo poměrně těžké se někam dostat. Ještě že se kuřáci pravidelně přesouvali ven a uvolňovali místo. Kolem sedmé hodiny se pak rozjel bohatý raut s především místními specialitami. Holandskou kuchyni nemůžeme dostatečně vynachválit. Lahoda!

Kolem osmé hodiny jsme se přesunuli do klubu Eagle, který byl vlastně přes ulici od Mr. B, kde už začínala další část programu. První dvě hodinky byly věnované zcela nové skupině CALM. Čekali nějaký program, ale byli jsme zklamáni. Jen před závěrem párty vystoupil náš kamarád Pieter, aby skupinu představil, a my jsme se dozvěděli, o co se vlastně jedná. „Klub Amstedamských kožeňáků“ je vlastně jen uzavřená facebooková skupina, která se snaží vytvořit důvěryhodný prostor pro nováčky kožeňáky. Na jednu stranu nijak převratný nápad, na druhou stranu to je ale důkaz pro všechny, že pokud chtějí něco pro komunitu udělat, dá se udělat mnoho i s málem.

Kolem jedenácté, když už dorazili do klubu všichni kandidáti na Mr. Leather Evropy 2014, se pak rozjelo to, na co všichni čekali. Organizátoři pozvali na pódium soutěžící a ti si postupně vylosovali čísla, pod kterými v dalším programu vystupovali. Daniel si vylosoval číslo 2. Dál už se toho ale příliš nedělo, lidé si povídali, seznamovali se a porovnávali si zkušenosti a zážitky ze svých zemí. Protože to byl dlouhý den a sobota měla být ještě delší, rozhodli jsme se jít načerpat energii do postelí.

Sobotní program začínal už v deset hodin v jednom hotelu mimo centrum, takže jsme museli brzo vstát, abychom dorazili včas. Usadili jsme se v zasedací místnosti, kde už seděli zástupci skoro všech evropských kožeňáckých klubů (vlastně většina klubů má v názvu „motorkářský sportovní klub“). Na vlastní oči jsme viděli, jak velká komunita nás mezi sebe zve. Protože to bylo ECMC AGM – Výroční hlavní setkání Evropského spolku motorkářských klubů – a my nejsme členy ECMC, museli jsme být na začátku schváleni jako pozorovatelé. Mohli jsme tedy vše sledovat, ale mluvit jsme mohli, jen když jsme byli vyzváni.

Nejprve přišlo představení všech soutěžících, pak minuta ticha za všechny zemřelé bratry kožeňáky a mohlo se začít s dlouhým programem. Uzávěrky účetnictví, vyúčtování, finanční plán, a tak dále. Dopoledne se věnovalo pouze financím, které je v tak velké organizaci hodně složité, i když u neziskové organizace takové minority se nepohybuje ve velkých částkách. Až poté přišly pro nás zajímavější organizační body.

Polský spolek Leather Poland byl již rok tzv. zkušebním členem. Tento rok se ucházel o plné členství a nebylo žádným překvapením, že se jím skutečně stal. Přeci jen naši polští sousedé dělají mnoho zajímavých akcí a to nejen v Polsku, ale i při posledním Folsomu v Berlíně. Druhý na řadě byl MSC Hamburg, který žádal o zkušební členství. Původně zakládající klub ECMC musel před lety z finančních důvodů skončit a nyní se konečně vzchopil a vracel zpět mezi kožeňáckou komunitu. Nebylo tedy překvapením, že i on byl přijat. Poté následovalo představení dalších klubů, které o členství zatím nežádají, ale na mapě Evropy se vyskytly. Prvním takovým jsme byli právě my – Leathers.CZ. Povídali jsme o srazech, akcích, o prvním českém Mr. Leather i o všem, co je mohlo zajímat. Nejvíc ale všechny překvapilo, že jsme pořádali nebo se podíleli na workshopech, kde jsme učili správnému a zodpovědnému přístupu k BDSM a fetišům. Bezpečný sex je v kožené Evropě důležité téma, kterému se snaží všichni věnovat, a my jsme se tímto posunuli ještě o úroveň výš. Po pauze na oběd s polévkou a obloženými bagetami pak následovalo představení GEAR Ireland a Mixed Fetish Berlin Brandenburg. Což byly další kluby, které se snaží zaplnit chybějící místa, ať už geograficky jako my a Irsko, nebo komunitně jako smíšený fetiš klub v Bradenburgu.

Dále se řešili organizace důležitých událostí. LMC Vienna představil pozvánku na příští AGM a Mr. Leather Evropy 2015 konané ve Vídni. Polsko a Finsko se v hlasování utkalo o AGM a Mr. Leather Evropy 2016, přičemž se dle rozhodnutí můžete za dva roky těšit do Helsinek.

Pak už se řešily jen drobnosti jako webové stránky ECMC nebo zastoupení na velkých akcích jako Folsom Europe. Kolem čtvrté hodiny byla výroční schůze ukončena a všichni se mohli jít chystat na večer do klubu Church na Mr. Leather Evropy. Soutěžící se do klubu přesunuli hned po úvodní minutě ticha, aby si mohli nazkoušet svoje čísla i celý program. A všichni se teď nemohli dočkat, jaké to celé dopadne.

V šest hodin jsme dorazili do klubu Church, kde se konala večeře pro všechny VIP hosty – organizátory, soutěžící, delegáty klubů i sponzory. Jídlo bylo chutné a mačkání se u baru bylo i sbližující. Už v tuto chvíli jsme poznali, že představení Leathers.CZ na AGM mělo úspěch a lidé nás poznávali.

V osm hodin byla vpuštěna i „veřejnost“ a do už tak skoro plného klubu se začaly drát další davy. Pavel se z kůže ustrojil jen do jocksů, aby byl připraven pomoci Danovi s jeho volným kolem, a všichni už nedočkavě vyhlíželi začátek programu. V půl deváté přišlo krátké uvítání a pak přicházeli soutěžící podle vylosovaných čísel, aby se jich moderátor ptal na ně samotné i jejich zemi. Protože Daniel, náš Mr. Leather ČR, je ze Slovenska, padaly otázky především na to, jaké je to být gay a kožeňák v poměrně katolickém a konzervativním Slovensku.

Po rozhovorech a krátké pauze s moc sexy akrobatickými tanečníky na tyči přišly na řadu volné disciplíny. Mr. Leather Francie nám přečetl svůj životní příběh, zatímco ho jeho otrok svlékal z tepláků, přes oblek až do sexy kůže. Náš Daniel zahrál hravou scénku s pejskem, který ale musel být utracen, a nejedno oko nezůstalo suché. Mr. Fetish Finska vypověděl svou koženou duši a ukázal obraz, který sám namaloval. Mr. Leather Polska zůstal věrný své profesi palubního stevarda a předvedl vtipnou instruktáž pro pasažéry, kteří jsou tak trochu úchylní. Mr. Leather Itálie předvedl scénku o úchylném knězi a Mr. Leather Amsterdam nacvičil scénku se dvěma hravými pejsky. Na závěr Mr. Fetish Německa povídal o všem, co v Německu nejen pro gay a Leather komunity dělá.

Všichni soutěžící pak měli čtvrt hodiny na poslední seznamování a ovlivňování návštěvníků i poroty a pak už se seřadili na pódium, zády k hlasovacím urnám, aby pro ně mohli lidé hlasovat. V tak naplněném klubu bylo dost těžké dostat se k urně, ale rozhodně to nikoho neodradilo, aby se na volbě podílel. Porota, jejíž členem byl i náš zástupce, mezitím odevzdala své vlastní hlasovací formuláře organizátorům, kteří pak vše sečetli v zákulisí.

Daniel si rozhodně nevedl špatně. Všem přišel velmi okouzlující a scénka také zapůsobila. V tak velké konkurenci se ale prostě našli soutěžící, kteří zaujali více. Na třetím místě skončil Mr. Leather Itálie Ivan a na druhém místě Mr. Leather Polska Mike. Na prvním místě se umístil Mr. Leather Amsterdamu Arnaud.

Po vyhlášení cen a poděkování sponzorů, všeobecné gratulaci a nekonečnému focení se rozjela na plné obrátky Get Ruff párty, kde si všichni v diskotékovém rytmu užívali nejen tance, ale úchylných a sexuálních hrátek v darkroomu ve sklepním patře i koutku na terase v druhém patře. A s přibývajícím časem často i přímo na pódiu mezi tanečníky. Po půlnoci se už ale lidé začali pomalu unaveně trousit domů a ve čtyři hodiny nového času, kdy měla začínat Afterpárty už zůstalo tak málo lidí, že se rozhodla do postelí vydat i naše malá výprava.

V neděli pak byla na programu jen jediná akce a to pozdní snídaně, brunch. Opět se všichni sešli v klubu Schreierstoren, aby si znovu poblahopřáli, popřáli vše nejlepší do dalšího roku, pozvali se na své nejbližší akce a hlavně se rozloučili. Pak už byl čas se projít Amsterdamem na rozloučenou a pomalu vydat domů do Prahy. Slíbili jsme ale všem i sobě, že se v Amsterdamu určitě znovu ukážeme.

Příští rok se AGM a Mr. Leather Evropy 2015 koná ve Vídni, což bude určitě také krásné. A věříme, že tentokrát pojede mnohem větší výprava. Přeci jen je od České republiky i Slovenska, co by kamenem dohodil.