igamenir

Úpis zmrda

Kratší verze - pro vlastní sepsání nebo vyřčení na kameru

Jsem zmrd, čubka, nula. Nasazuju si obojek jako symbol, že se vzdávám dobrovolně, a dokud mi ho někdo nesundáte, jsem čubka. Dělejte se mnou co chcete. Mučte mě, ponižujte, trestejte, zneužívejte. Foťte, točte, půjčujte. Opijte mě a sjeďte mě. Jsem celý váš, dokud vás budu bavit. Jsem vaše čubka.

(U této verze se sub nemusí svlékat, ale rovnou začíná.)
Delší verze - pro tisk a podepsání

Submisiv jménem ___________________, rodné číslo ______________________, dále označený jako zmrd, tímto stvrzuje, že se zcela poddává Dominantovi a přenechává mu plnou kontrolu nad svým tělem po dobu celé akce.


§1 Trvání akce

 1. Akce začíná předáním tohoto úpisu Dominantovi, kterému se zmrd poddává.

 2. Nejdéle v intervalu šesti hodin akce se Dominant ptá zmrda, zda chce v akci pokračovat.

 3. Při nesouhlas pokračování v tuto chvíli je jediná možnost zmrda, jak akci ukončit.

 4. Během intervalu končí akce pouze rozhodnutím Dominanta.


§2 Majetek

 1. Zmrd předává s úpisem Dominantovi i veškeré své oblečení a věci.

 2. Zmrd nemá po dobu akce na své věci nárok a zůstává nahý.

 3. Zmrd na příkaz odemyká Dominantovi svůj mobil a zpřístupňuje své fotky a videa.

 4. Zmrd dostává věci zpět až při ukončení akce.


§3 Zdraví

 1. Zmrd sděluje Dominantovi případné zdravotní komplikace před akcí či při akci.

 2. Zmrd se podvoluje rozhodnutí o přijetí jídla, alkoholu, léků či jiných látek při akci.


§4 Poslušnost

 1. Zmrd poslouchá rozkazy Dominanta a plní je svědomitě a bezodkladně, ať jsou jakékoliv.

 2. Zmrd se bez námitek podvoluje jakýmkoliv hrátkám a aktivitám, které Dominant určí.

 3. Zmrd Dominantovi nikdy nelže.

 4. Zmrd se po celou dobu akce zdržuje u země, pohybuje se pouze po čtyřech.

 5. Zmrd přijímá Dominantem určené tresty, nerozporuje důvod, způsob provedení ani míru.


§5 Soukromí

 1. Zmrd ctí Dominantovo soukromí a nikomu před akcí ani po akci nesděluje detaily z akce.

 2. Zmrd souhlasí s případným focením a natáčením akce.

 3. Zmrd sdílí fotky a videa z akce pouze se souhlasem Dominanta.

 4. Zmrd souhlasí s případnou přítomností další osob na akci i jejich zapojením do akce.


§6 Odpovědnost

 1. Zmrd na akci přistupuje zcela dobrovolně a podepisuje s plným vědomím důsledků.

 2. Zmrd bere příkazy a hrozby trestu jako součást dobrovolné hry a ne jako druh nátlaku.

 3. Zmrd přejímá odpovědnost za veškeré své jednání při akci.


Podepiš, zmrde: